Οι φυσικοί μηχανισμοί άμυνας του δέρματος κατά της ηλιακής ακτινοβολίας.

Το ανθρώπινο δέρμα, σαν προστατευτικό όργανο που είναι, έχει αναπτύξει τους δικούς του φυσικούς μηχανισμούς άμυνας και αυτοπροστασίας, απέναντι στις

Περισσότερα