Όλοι οι σύγχρονοι άνδρες κατάγονται από έναν μόνο άνδρα, που έζησε πριν από 190.000 χρόνια….

Όλοι οι σύγχρονοι άνδρες στη Γη κατάγονται από έναν μόνο άνδρα, που έζησε πριν από περίπου 190.000 χρόνια. Όσον αφορά

Περισσότερα